opera

OPERA NOVA.

a[href|target],strong,b,br,p,hr

Miłość do sztuki wpisana jest w charakter marki BMW, która od ponad 40 lat inicjuje i wspiera wydarzenia artystyczne na całym świecie.


BMW jako podmiot korporacyjny, świadomy swojej roli w biznesie odpowiedzialnym społecznie, angażuje się w inicjowanie i wspieranie projektów z różnych dziedzin ekspresji artystycznej. W ramach tych długofalowych działań BMW Group koncentruje się przede wszystkim na sztuce współczesnej, muzyce klasycznej i jazzowej, a także architekturze i wzornictwie.


BMW Group aktywnie wspiera i angażuje się w projekty kulturalne. Należą do nich: BMW Jazz Club, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, OperaLab, BMW/Urban/Transforms oraz BMW/Art/Transforms czy partnerstwo z Teatrem Wielkim Operą Narodową.


Do tego grona dołączyła Opera Nova w Bydgoszczy, jako jedyna instytucja w kuj.-pomorskim, z którą BMW Dynamic Motors z Bydgoszczy podpisało umowę o długoterminowej współpracy i jest jej jedynym partnerem motoryzacyjnym.Do bezpłatnego korzystania przez Operę do celów reprezentacyjnych przekazaliśmy BMW serii 7.

Przekazanie BMW serii 7
Przekazanie BMW serii 7
Przekazanie BMW serii 7
Przekazanie BMW serii 7
logo

Aktualności.

Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz.