BMW Dynamic Motors

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ SPÓŁKI DYNAMIC MOTORS SP. Z O.O.

PRZETARG NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI - DYNAMIC MOTORS GROUP

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową obsługę spółki Dynamic Motors Sp. z o.o. w zakresie utrzymania czystości w obrębie budynków salonów dealerskich (Bydgoszcz, Toruń, Płock) wraz z terenami zielonymi wokół budynków i zabezpieczenie pionu mechanicznego w ubrania robocze Szczegółowy zakres usług został przedstawiony poniżej:

1. Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania czystości w salonach i serwisach BMW Dynamic Motors:
· Utrzymanie czystości posadzek w salonach i serwisach i magazynach aut (włączając w to garaże podziemne) obejmujące mycie ręczne /maszynowe, odkurzanie dywanów
· Utrzymanie czystości ścian oraz bram wjazdowych w obrębie hal serwisowych i pomieszczeń garażowych
· Utrzymanie czystości sanitariatów wraz z uzupełnieniem w środki czystości oraz gospodarka odpadami
· Utrzymanie czystości stanowisk pracy pracowników salonu (dział handlowy, dział serwisu, dział części i akcesoriów)
· Utrzymanie czystości elementów POS (salon i serwis)
· Doraźne działania porządkowe na nasze zlecenie wg ustalonych stawek RBG

2. Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania czystości w obrębie budynków salonów łącznie z terenami zielonymi
· Utrzymanie czystości w obrębie całej zewnętrznej infrastruktury salonów i placów manewrowych/parkingów serwisu
· Pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawników, podlewanie – z wykluczeniem Bydgoszczy) · Odśnieżanie terenów parkingów zewnętrznych i wewnętrznych w okresie zimowym wraz z utylizacją opadu
· Doraźne działania porządkowe na nasze zlecenie wg ustalonych stawek RBG

3. Dostawa i zarządzenia ubraniami roboczymi dla pracowników pionu mechanicznego we wszystkich trzech lokalizacjach
· Zabezpieczenie w stroje robocze, kombinezony zgodne z wytycznymi BMW
· Czyszczenie i logistyka dostaw ubiorów ( 30 osób)

 Dodatkowo :
· Oferenci powinni również wykazać możliwości i zakres ulg jakie przysługują w zakresie odliczeń PFRON
· Oferenci powinni zabezpieczyć w własnym zakresie środki /narzędzia do realizacji powyższych czynności
· W każdej lokalizacji udostępniamy wydzielone pomieszczenia do składowania ww. sprzętu/materiałów
· Prosimy o podanie stawki RBG w przypadku chęci zlecania dodatkowych, jednorazowych usług
· Wycena kosztu wyposażenia i obsługi personelu mechanicznego w niezbędne środki ochrony osobistej
· Termin płatności 21 dni

Zakres usług dotyczyć będzie następujących lokalizacji:

1) Dynamic Motors Bydgoszcz Ul. Toruńska 272A 85-831 Bydgoszcz

2) Dynamic Motors Toruń Ul. Toruńska 64 87-162 Lubicz Dolny

3) Dynamic Motors Płock Ul. Wyszogrodzka 134 09-410 Płock

Prosimy o składanie ofert z potwierdzeniem ww. zakresu usług oraz określeniem ceny i szacowanego czasu pracy niezbędnego do wykonywania usług określonych w ofercie.

Termin nadsyłania ofert: 22.08.2022

Otwarcie Ofert : 23.08.2022

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: krzysztof.ejdowski@bmw-dynamicmotors.pl W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z:

Krzysztof Ejdowski

mobile + 48 508 374 452

krzysztof.ejdowski@bmw-dynamicmotors.pl

Aktualności.

Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz.