Zapytanie ofertowe: Budowa instalacji elektrycznej pod stacje szybkiego ładowania

ZAPYTANIE OFERTOWE.

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POD STACJE SZYBKIEGO ŁADOWANIA.
Spółka Dynamic Motors realizuje obecnie projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Celem jest uruchomienie 1 stacji szybkiego ładowania z zainstalowaną mocą min. 100 kW w salonie BMW Dynamic Motors w Bydgoszczy.

Dokumenty do pobrania:

Aktualności.

Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz.